INFO

Copy_of_HHDL-Orzechowski2ENG

Michal Orzechowski

Polish journalist, writer, human rights activist; publishing in Polish and English language media, author of film-scripts, books, human rights reports for EU Parliament MP (Georgia, Tibetan camps in India), initiator of    the Polish Parliamentary Caucus for Tibet and the debate in Polish Parliament on Peking Olympic Games 2008.

Published texts and works for ‘Rzeczpospolita’ daily, ‘Solidarity Weekly’, ‘Playboy’ (Polish edition) ‘Fantastyka’    (SF magazine), ”Machina’, ‘Aktivist’, ‘Chichot’ (culture magazines), ‘Nowe Państwo’, ‘Gazeta Obywatelska’ (social, political and history magazines), Niezalezna.pl (info and opinion web page), TV Republika, TVP (Polish National Television), Polskie Radio (Polish National Radio), FreePl.Info (English).

Film-script ‘Wings of Freedom 1920’ (‘Skrzydła wolności’) – Polish Film Institute PISF.

Director and screenwriter ‘Casus Belli – who needs this war?‘ documentary on war in Georgia 2008 and Ukraine

Member of the International Board of Experts at ‘Illuminate Americas Heroes’ Foundation

Author of reports for Polish Member of the EU Parliament Ms. Hanna Foltyn-Kubicka:

– ‘With help to Georgia’ – 2008 (convoy with Polish humanitarian help for Georgia)

– ‘Report Tibet’ 2009 (Tibetan refugee camps in India)

Member of Polish Journalist Association and International Federation of Journalists.

Master of Journalism at Department of Journalism, Warsaw University, Poland (2000).

Creator of the WORLD SOLIDARITY Committee:    www.world-solidarity.org

Initiator of the Polish Parliamentary Caucus for Tibet (1999).

Author of the book ‘I’ (2004, NOWY SWIAT Publishing House – SF-utopy).   

Author of the book ‘Free Tibet free China’ (2008, NOWY SWIAT – human rights).   

Awarded by Polish Office for Veterans and Victims of Oppression with ‘The Badge of Honor of an Anti-communist Opposition Activist’ and the identity card of an ‘Anti-Communist Opposition Activist’ (2019).

Awarded by Warszawa City Council with ‘The City of Warszawa Merit’ Award (2008).

Initiator of HH Dalai Lama ‘The Honorable Citizen of Warszawa’ nomination (2009).

CONTACT:

worldsolidarity@interia.pl

https://twitter.com/CosmoPolishNET

 

 PL

Michał Orzechowski

Dziennikarz, pisarz, podróżnik, działacz praw człowieka

Prace, opowiadania i teksty publikowane m.in. w: ‘Playboy’ (polskie wydanie), ‘Fantastyka’, ‘Machina’, ‘Aktivist’, ‘Chichot’, ‘Focus’, ‘Tygodnik ‘Solidarność’’, ‘Gazeta Polska’, ‘Nowe Państwo’, ‘Gazeta Obywatelska’, niezalezna.pl, freepl.info, SDP.pl, Polskie Radio, TVP, TV Republika.

Autor książki ‘I’ – utopia/political fiction, wyd. NOWY ŚWIAT, 2004 r.

Autor scenariusza filmu fabularnego ‘Skrzydła Wolności’ nt polsko-amerykańskiej Eskadry Kościuszko walczącej w polsko-bolszewickiej wojnie 1920 r. – stypendium scenariuszowe PISF nr 422/61/06 2006 r.

Autor książki ‘Wolny Tybet Wolne Chiny’ – Wyd. NOWY ŚWIAT, 2008 r.

Autor raportów dla polskiej Europoseł Hanny Fołtyn-Kubickiej:

‘Z pomocą dla Gruzji’ – konwój z polską pomocą humanitarną dla Gruzji, 2008 r.

‘Raport Tybet’ – tybetańskie obozy dla uchodźców w Indiach, 2009 r.

Uczestnik realizacji indyjsko-polskich (TVP) filmów dokumentalnych:

Mała Polska w Indiach(Polacy w Indiach w czasie 2 wojny światowej);

‘Dusza Oświecona – Trzy imiona Umy Devi’ (historia życia i działalności Wandy Dynowskiej);

Hiranmoy Ghoshal – Nurtem Dwóch Rzek (historia życia i działalności Hiranmoya Ghoshala);

Reżyser i scenarzysta ‘Casus Belli – po co komu ta wojna?‘ film dokumentalny nt wojny w Gruzji 2008 i na Ukrainie

Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich SDP i Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy IFJ.

Kolporter druków i prasy niezależnej w latach 80-tych; redaktor naczelny i wydawca pozadebitowego pisma ‘Czwarta Fala’ – dofinansowanie Fundusz Kultury Niezależnej.

Student Karmapa International Buddhist Institute KIBI, New Delhi, India – studia w jęz. angielskim.

Student Uniwersytetu Roskilde, Dania – Wydz. Humanistyczny, International Culture Program – jęz. studia w jęz. angielskim i duńskim.

Student Kopenhaskiego Uniwersytetu, Dania – Wydz. Filmowy, Hollywood Film Script – studia w jęz. angielskim.

Magister Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski.

Pomysłodawca społeczno-politycznego klubu dyskusyjnego u Zbigniewa i Zofii Romaszewskich.

Członek Klubu Atlantyckiego.

Współtwórca i współprowadzący Biura Prasowego Ruchu Odbudowy Polski Jana Olszewskiego.

Członek Ligi Republikańskiej.

Odznaczony ‘Odznaką Honorową Działacza Opozycji Antykomunistycznej’ oraz legitymacją ‘Działacza Opozycji Antykomunistycznej’ – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (2019).

Twórca Komitetu ‘WORLD SOLIDARITY’, prawa człowieka – zob: www.world-solidarity.org

Inicjator powstania polskiego Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Tybetu, 1999 r.

Odznaczony nagrodą Zasłużony dla Miasta Stołecznego Warszawy – SYRENKA, 2008 r.

Pomysłodawca przyznania JŚ Dalai Lamie tytułu Honorowego Warszawiaka w 2009 r.

Członek Międzynarodowego Zespołu Ekspertów Fundacji ‘Illuminate Americas Heroes’.

KONTAKT:

worldsolidarity@interia.pl

https://twitter.com/CosmoPolishNET